WaveSpinner fordele

WaveSpinner er en flyderbaseret bølgeenergimaskine.

Den er modulopbygget, virker rent mekanisk og leverer elektricitet.


Andre fordele ved WaveSpinner bølgeenergimaskinen:

  1. Maskinen er dobbeltvirkende. Det vil sige, at maskinen optager energi både, når flyderen løftes af bølgetoppen og når den sænkes ned i bølgedalen. De fleste hidtil kendte maskiner virker kun den ene vej.
  2. De to modsatrettede kræfter (opdriften og tyngdetrækket) ensrettes til at trække samme vej på maskinens svinghjulssystem, der omfatter en integreret PM-generator. Det vil sige, at generatorens rotation tilføres energi fra flyderens vertikale bevægelse i bølgerne 2 gange inden for en bølgelængde, hvilket giver en pænt hurtig og jævn rotation.
  3. Bølgeenergien hentes hurtigst muligt op over vandoverfladen for at undgå tab i vandets træge viscositet.
  4. Kun fundamentet, den bærende konstruktion, flyderen og en mindre del af transmissionssystemet befinder sig under vand. Dermed er problemet med overbegroning minimeret.
  5. Transmissionssystemets lejer er glidelejer af polymert materiale, der i værste fald kan klare sig med vand og alger som smøremiddel.
  6. Hver flyder har sin egen generator og er en selvstændigt fungerende maskine, der som et modul kan sammenbygges af flere moduler til et større bølge-elværk: WaveSpinners Connected.
  7. WaveSpinner kan anbringes fleksibelt på eksisterende platforme, på bølgebrydere eller hængende under broer. Dette vil være den billigste løsning.
  8. WaveSpinner kan også anbringes på ”egne ben” stående på havbunden i en åben bærende konstruktion af rør eller andet stærkt materiale.
  9. WaveSpinner elværket kan også anbringes flydende på forankrede neddykkede pontoner langt til havs. En vandret plade mellem pontonerne under den væsentligste bølgeuro vil sikre stabilitet og modhold til flydernes bevægelser.
  10. Under ekstreme vejrforhold passerer bølgerne blot igennem konstruktionen. Flyderne kan fyldes med vand og sænkes ned under bølgeuroen eller tømmes for vand og hejses op over vandet.